Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Τελευταία Τροποποίηση: 28 Μαΐου 2020.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται όπως ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν δια μέσου συγκατάθεσης. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στην εφαρμογή “www.glyfada.gr/drivein” είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Αριθμός τηλεφώνου

Ο διαχειριστής της εφαρμογής δεν διαθέτει προς πώληση ή μεταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτους, παρά μόνο εάν αυτό ζητηθεί μέσω αιτήματος από τον χρήστη, στο πλαίσιο του δικαιώματος της φορητότητας δεδομένων που απολαμβάνει, με εξαίρεση την περίπτωση εφαρμογής σχετικών νομικών υπαγορεύσεων από τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής ενδέχεται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της εφαρμογής στο mail [email protected] προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.